U-S-A

Info

Spojené štáty americké ( USA ) tvorí 50 štátov a District of Columbia – územie hlavného mesta Washingtonu. Dva štáty – Aljaška a Havaj – sú oddelené od všetkých ostatných. Každý štát má samostatný zákonodarný systém. Existujú napríklad rozdiely vo vekovej hranici pre nadobudnutie vodičského preukazu alebo pri treste za... viac v Štáty a Mestá

ESTA

Chcete vycestovať do USA? Vyplňte tento formulár, ktorý spolu s biometrickým pasom tvorí vstup do USA pre Slovákov. LINK: slovakia.usembassy

Počasie v USA

Click for New York, New York Forecast

Click for San Francisco, California Forecast

Hospodárstvo

V USA má vedúcu úlohu priemyselná výroba, podieľa sa na celkovej hodnote výroby až 90%. O odbyte a výrobe v najdôležitejších odvetviach hospodárstva rozhodujú najmä veľké monopoly. Niektoré odvetvia, oproti minulosti, zaznamenali dynamický rozmach, dokonca sa vyvynulo mnoho nových odvetví. V Spojených štátoch amerických sa vyrába veľa druhov elektroniky, telekomunikačnej techniky, ale aj lietadlá a rakety. Každý druhý Američan vlastní počítač, čím USA dosahuje prvenstvo na svete. Na juhu v Texase je hospodárstvo zamerané najmä na ťažbu a spracovanie ropy.

Vysoká priemyselná vyspelosť sa prejavuje najmä v rozvetvenom hutníctve železných a neželezných kovov a vo vyspelom strojárstve, ktoré dodáva všetkým hospodárskym odvetviam moderné zariadenia, ďalej v rýchlom rozmachu výroby hliníka, magnézia, berýlia, plastických hmôt, v rozsiahlej výrobe televízorov, v širokej škále vyrábaných a stále zdokonaľovaných áut a podobne.

V živočíšnej výrobe je dôležitý chov dobytka, najmä produkcia mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a hydiny. V rastlinnej výrobe je dôležitá najmä produkcia obilnín a krmovín, ale aj pestovanie zeleniny, ovocia a technických plodín ( bavlna, tabak, cukrová repa a olejniny ).

Vycestovanie do USA

Obyvatelia Slovenska a ďalších šiestich krajín môžu oddnes cestovať do Spojených štátov bez víz. Vízová povinnosť sa končí symbolicky v deň výročia "nežnej revolúcie" z roku 1989.
Namiesto víz však budú musieť záujemcovia o cestovanie vypĺňať internetový formulár ESTA, na základe ktorého získajú povolenie vycestovať. Potrebný je aj biometrický pas. LINK: slovakia.usembassy